Fuktkvotsmätare

Med en fuktkvotsmätare mäter man vattenhalten i byggnadsmaterial. Utmärkt för att kontrollera om t ex syllar eller takstolar utsätts för hög luftfuktighet som absorberats i materialet, och kan vara avgörande innan åtgärder vidtas.

Fuktkvotsmätare används genom att de är utrustade med mätstift som trycks in i materialet varvid en fuktmätning genomförs. Då exempelvis trä binder fukt bättre än luft kan man därför inte förlita sig på att enbart mäta den relativa luftfuktigheten. Även om en avfuktare installerats i t ex krypgrund med fuktproblem kan materialet i huset fortfarande ha för hög fuktkvot. Detta kan då utgöra en grogrund för mögel även om den omgivande luftfuktigheten ligger på riskfria nivåer, varför en mätning av både relativ luftfuktighet samt fuktkvot i material bör utföras.

Läs mer om fuktkvotsvärden.