Fuktmätare

För att enkelt kunna hålla koll på luftfuktigheten i ditt hus, t ex i krypgrund, behöver du en fuktmätare (även kallad hygrometer). Denna mäter luftfuktigheten, dvs mängden vatten som finns bundet i luften.

Idag finns avancerade fuktmätare både som en handhållen enhet du bär med dig och som mätstationer du placerar ut i huset. Dessa skickar trådlöst information om luftfuktighet och temperatur till en basstation som du kan placera på lämplig plats för enkel överskådning.

Vissa modeller av fuktmätare har även inbyggd loggning av information som kan visas som diagram i en dator. På så vis kan du enkelt se luftförändringar över dygnets timmar, månader eller årstider. Även väderstationer kan användas till samma syfte. Vissa modeller finns även med automatisk övervakning som larmar om luftfuktigheten överstiger säkra nivåer.

Vissa modeller mäter även relativ fuktighet (RF) i byggnadsmaterial.