Luftfuktighet

För att förhindra att ditt hus drabbas av fuktskador så krävs en låg luftfuktighet. Detta är mycket viktigt för alla husägare att kontrollera regelbundet, eftersom växlande väderlek och klimat lätt kan driva in fuktig luft i huset, med mögel eller hussvamp som följd. Dessa angrepp på virket i huset kan bli mycket kostsamma att åtgärda, vilket gör att att förebyggande är bästa försvar.


Luftfuktighet och temperatur

En uppvärmd vind eller husgrund minskar risken för fuktskador och mögel. Många äldre hus byggdes med torpargrund och senare krypgrund, dvs en ihålig grund som ventileras med utomhusluft.

Avdunstning från marken och fuktig utomhusluft tränger in under huset, något som sker framförallt under sommaren då luften både är varm och har hög luftfuktighet.

Temperaturen är lägre i grunden än utomhus, vilket orsakar kondensering på kalla ytor. Varm luft kan nämligen bära stora mängder vatten (dvs ha hög luftfuktighet), men denna egenskap minskar i takt med att temperaturen sjunker med kondensering som följd. Vattnet kan där absorberas av olika material och ökar dess relativa fuktighet. Det är detta som skapar en gynnsam miljö för bl a mögel och skadedjur och som bör kontrolleras genom fuktmätning.


Risker vid hög luftfuktighet

Att hålla nere luftfuktigheten i ett hus är mycket viktigt. Dels för att skydda huset från mögelangrepp, men även för att behålla en hälsosam inomhusmiljö. Hög luftfuktighet är inte skadligt i sig, men kan ge upphov till många oönskade (och kostsamma) konsekvenser.

Mögel

Vid en luftfuktighet på 70-75% föreligger risk för mögeltillväxt. Ju högre fuktnivå, desto mer gynnsam miljö för mögelsvampen. Mögel som fått fäste kan få en kraftig tillväxt, vilket kan vara skadligt för de boende i huset pga giftiga mögelsporer i luften. Detta kallas för SBS – Sjuka hus syndrom.

Hussvamp

Vid en så hög nivå som 95% luftfuktighet (vilket som lyckligtvis inte är vanligt i svenskt klimat) finns risk för att hussvamp skall uppstå. Får dessa fäste i huset gäller det att agera snabbt och sätta in åtgärder innan alltför stora skador orsakas på huset. Hussvamp bryter ner trä och kan förstöra hela hus om den får verka ostört under gynnsamma förhållanden.

Ohyra

Vissa sorters insekter och ohyra trivs i miljöer med luftfuktighet. Om exempelvis hussvamp får härja fritt skapar den i sin tur en miljö för ohyra att trivas i, då den bryter ner träet och frigör cellulosan i virket. Detta innebär lättåtkomlig näring och i kombination med fukt (vatten) gör att vissa insekter kan trivas, exempelvis gråsuggor.